De Tank verhuisde in april 2023 van de Burg naar Blydhove in Assebroek